دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸

کرم کدو

اپیدمیولوژی
جهان: بیماری تقریبا در تمامی نواحی دنیا که از گوشت گاو استفاده می کنند، وجود داشته و برآورد می شود حدود ۴۰ میلیون نفر در دنیا به آن آلوده باشند.

ایران:آلودگی در سراسر ایران وجود داشته و برآورد می شود شیوع آن حدود ۱/۰%باشد. بیشترین آلودگی در شمال ایران حوالی دریای خزر بوده و میزان آلودگی گاوها نیز بطور متوسط ۵ تا ۱۰% می باشد.

مورفولوژی
کرم:کرمی است سفید مایل به کرم و نیمه شفاف به طول ۴ تا ۱۲ متر با حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بند که در قسمت دمی طول این بندها به ۵/۱ تا ۲ سانتیمتر و عرض آنها به ۵/۰ تا ۴/۱ سانتیمتر می رسد. طول عمر کرمها گاهی به بیش از ۳۰ سال هم می رسد. اسکولکس، به قطر ۱ تا ۲ میلیمتر و کروی یا گلابی شکل با ۴ بادکش مدور بوده و فاقد رستلوم و قلاب است.

علاوه بر ویژگیهای اسکولکس، خصوصیات دیگری نظیر بیضه های فراوان، تخمدان دو قسمتی و شاخه های انشعابی رحم(۱۵ تا ۳۰ عدد در هر طرف) تنیاساژیناتا را از سایر تنیاها افتراق می دهند.

تدابیر درمانی:

با یکی از داروهای زیر می توان آلودگی را درمان نمود:‌

(Niclocid , Yomesan: Ch. Tab 500mg)Niclosamide : نیکوزامید بر هر دو تنیا و نیز دیفیلوبوتریوم لاتوم و دیپلیدیوم کانینوم موثر است. دوزاژ آن 
 

بصورت تک دوز ۲ گرم با شکم خالی با جویدن قرص ها در بالغین و کودکان و ۱ گرم در کودکان ۲ تا ۶ سال است. اختلال گوارشی شایعترین عارضه آن است.

پیشگیری
با دفع صحیح و بهداشتی فضولات انسانی و یا ضد عفونی کردن کود انسانی، خوب پختن گوشت قبل از مصرف و نگهداری گوشت گاو در درجه حرارت ۲۵۰سانتیگراد می توان بیماری را به خوبی کنترل و حتی ریشه کن نمود

نوشته شده توسط آقای قاسمی(دانشجوی ارشد انگل شناسی) در 10:23 |  لینک ثابت   •